Ιατρείο Αγίου Αθανασίου (Δυτ. Θεσσαλονίκη)

Κολοκοτρώνη 34, Αγ. Αθανάσιος,Θεσ/νίκη

 

  • Τηλ:  2310 - 702928      
  • Φαξ:  2313 - 014210