Πλεονεκτήματα του μητρικού θηλασμού για τις μητέρες

Επιπλέον των πλεονεκτημάτων υγείας για τα νεογνά και βρέφη, σημαντικά είναι και τα πλεονεκτήματα υγείας για τις θηλάζουσες μητέρες (Leung AK et al 2005;Dermer 1998:)

Ο μητρικός θηλασμός βοηθά στην αποτελεσματικότερη σύσπαση της μήτρας (Abbett et al 2004), με αποτέλεσμα τη θεαματική ελάττωση της πιθανότητας αιμορραγίας μετά τον τοκετό. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο, αφού η αιμορραγία είναι η 3η αιτία μητρικής θνησιμότητας στον αναπτυγμένο κόσμο και η 1η στις αναπτυσσόμενες χώρες, ενώ παράλληλα αποφεύγεται η συμφορητική διόγκωση του μαστού τις πρώτες ημέρες μετά τον τοκετό (Leung AK et al 2005;Abbett et al 2004).

Η συνέχιση του θηλασμού βοηθά, σε περίπτωση μολυσματικής μαστίτιδας (Abbett et al 2004), στην αποφυγή της δημιουργίας αποστήματος, που είναι πιθανότερο να συμβεί σε απότομη διακοπή του θηλασμού και στην γρηγορότερη παλινδρόμηση της μήτρας κατά την λοχεία.

Ταυτόχρονα, προάγεται η ψυχική υγεία της μητέρας κατά την περίοδο της λοχείας και αναπτύσσεται καλύτερη συναισθηματική σχέση ανάμεσα στην μητέρα και το νεογνό-βρέφος. Όπως έχει παρατηρηθεί το ποσοστό εγκατάλειψης των νεογνών από τις μητέρες τους, έχει μειωθεί στις περιπτώσεις που οι γυναίκες θήλασαν τα παιδιά τους και ήρθαν νωρίς σε επαφή μαζί τους (Leung AK et al 2005;Marshall 1997).

Ο θηλασμός βοηθά επίσης στην ελάττωση του μεγέθους ινομυωμάτων των οποίων οι διαστάσεις πιθανώς αυξήθηκαν κατά την κύηση. Λόγω του ότι αναστέλλεται η οιστρογονική διέργεση πιθανών εστιών ενδομητρίωσης, η συχνότητα της ενδομητρίωσης είναι μικρότερη στις γυναίκες που αναφέρουν παρατεταμένες περιόδους θηλασμού.

Παράλληλα, παρέχεται προστασία στην μητέρα από τον καρκίνο του μαστού (Leung AK et al 2005;Department of Health.1994, Turck 2005) , μειώνεται η συχνότητα εμφάνισης του καρκίνου του ενδομητρίου και των ωοθηκών (Department of Health, 1994) και παρέχεται προστασία από την εμφάνιση της οστεοπόρωσης.