Αληθείς και ψευδείς κόμβοι ομφαλίου λώρουΕμφανίζονται στο 1% περίπου των κυήσεων. Ο ψευδής κόμπος (φωτογραφία) δεν προκαλεί προβλήματα στην εγκυμοσύνη . Συνήθως διαγιγνώσκεται κατά την γέννηση.

Αληθείς κόμβοι : δεν γνωρίζουμε το αίτιο που τους προκαλεί - καμία φορά μπορούν να διαγνωστούν κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης  με την χρήση doppler και υπερήχου. Αυξάνουν 4 φορές την εμβρυική θνησιμότητα. Σε περίπτωση υποψίας διάγνωσης επιβάλλεται καισαρική τομή. Η πιθανότητα να εμφανιστεί ξανά σε επομένη εγκυμοσύνη είναι αμφίβολη.