Εμβόλιο γρίπης στην εγκυμοσύνη

ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΟ ΓΡΙΠΠΗΣ : επιτρέπεται ??

Η απάντηση είναι: ΝΑΙ , όχι μόνο δεν βλάπτει , αλλά συνίσταται από τα: 

 

-The Center for Disease Control and Prevention (CDC)
-American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG)
-American College of Nurse-Midwives
-American Academy of Pediatrics
-National Health System of UK (NHS)

Links :
 http://www.cdc.gov/

 http://www.cdc.gov/flu/protect/vaccine/qa_vacpregnant.htm

 http://www.nhs.uk/conditions/pre