Καθυστερημένη απολίνωση ομφαλίου λώρου

 

Το Αμερικάνικο Κολλέγιο Μαιευτήρων Γυναικολόγων, με προσφατη οδηγία του τον Δεκέμβριο του 2016, προτείνει καθυστερημένη απολίνωση του ομφαλίου λώρου , 30-60 δευτερόλεπτα μετά την γέννηση .

  • Στα τελειόμηνα νεογνά οδηγεί σε αύξηση της αιμοσφαιρίνης και ελαττωμένη πιθανότητα αναιμίας (με μια μικρή αύξηση πιθανότητας ικτέρου)
  • Στα πρόωρα νεογνά οδηγεί σε αύξηση της αιμοσφαιρίνης , ελάττωση του κινδύνου νεκρωτικής εντεροκολίτιδας και ενδοκράνιας αιμορραγίας και βελτιωμένη κυκλοφορία αίματος.

Όλα τα παραπάνω πιθανώς έχουν ουσιώδη θετική επίδραση στις αναπτυξιακές διαδικασίες των νεογνών.

Παράλληλα στο ερώτημα κατά πόσο η καθυστερημένη απολίνωση του ομφαλίου λώρου αυξάνει τον κίνδυνο αιμορραγίας της μητέρας: δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στην αιμοσφαιρίνη της μητέρας μετά τον τοκετό αλλά ούτε και διαφορά στα ποσοστά των μεταγγίσεων μετά τον τοκετό.

 

Η απόφαση αυτή (committee opinion) αντικαθιστά προηγούμενη γνώμη του 2012 .

link: 

http://www.acog.org/Resources-And-Publications/Committee-Opinions/Committee-on-Obstetric-Practice/Delayed-Umbilical-Cord-Clamping-After-Birth