Πως ορίζεται και πόσο διαρκεί ο τοκετός

Ο τοκετός έχει 3 σταδία - το πρώτο είναι αυτό της διαστολής . Το δεύτερο της εξώθησης και το τρίτο διαρκεί από την έξοδο του νεογνόυ έως την έξοδο του πλακούντα.

Το πρώτο στάδιο επίσημα ξεκάνει όταν μια γυναίκα έχει τακτικές συσπάσεις ανά 3-4 λεπτά και με διαστολή τράχηλου >4 εκατοστά.
Οτιδήποτε κάτω από αυτήν την διαστολή , με πιο αραιές συσπάσεις δεν είναι εγκατεστημένος  (established) τοκετός, αλλά στάδιο εγκατάστασης τοκετού (establishing) .
Αυτό έχει μεγάλη σημασία για τους παρακάτω λογούς :

- Δεν υπάρχει χρονικό όριο για την εγκατάσταση του τοκετού- σε κάποιες γυναίκες χρειάζονται ώρες, σε κάποιες ακόμα και μέρες. Οι συσπάσεις εμφανίζονται αλλά για καμία ώρα ή δύο, και μετά εξαφανίζονται. Κάθε γυναίκα έχει την δική της εμπειρία και κάθε τοκετός είναι διαφορετικός. Στο στάδιο εγκατάστασης του τοκετού δεν είναι φυσιολογικό το έμβρυο να έχει επιβραδύνσεις στο καρδιοτοκογράφημα.


- Σε εγκατεστημένο 1ο στάδιο του τοκετού , και πάνω από τα 4 εκ διαστολή υπάρχει κανόνας προόδου: 1 cm / 1-2h κατά μέσο όρο στις πρωτότοκες γυναίκες  (ταχύτερη εξέλιξη στις πολύτοκες γυναίκες ) 


- Όταν μια γυναίκα φτάσει σε πλήρη διαστολή (10 εκ) , συνήθως δίνεται αναμονή κάποιου χρονικού διαστήματος  χωρίς η γυναίκα να σπρώχνει (passive 2nd stage) και έπειτα 1 περίπου ώρα με την γυναίκα να σπρώχνει (active 2nd stage) -εφόσον το καρδιοτοκογραφημα είναι φυσιολογικό.

-Κάποιες από τις επιβραδύνσεις που μπορεί να έχει η κάρδια του εμβρύου κατά την διάρκεια του 1ου και 2ου σταδίου του τοκετού είναι φυσιολογικές (εμφανίζονται λόγω πίεσης της κεφαλής  του εμβρύου προς τα κάτω και πίεσης της εμβρυικής κεφαλής). Κάποιες επιβραδύνσεις είναι ύποπτες και κάποιες παθολογικές. Η ανάλυση και ερμηνεία του καρδιοτοκογραφήματος απαιτεί μαιευτική εμπειρία και γνώση.