Πως προσδιορίζεται η πιθανή ημερομηνία τοκετού? Ποιός ο ρόλος των υπερήχων?

Με βάση την τελευταία περίοδο της γυναίκας ορίζεται μια ΠΗΤ 40 εβδομάδες μετά.

Με βάση τον υπέρηχο των 7-9 εβδομάδων ορίζεται αυτόματα μια άλλη ΠΗΤ. Όταν η ΠΗΤ που δίνει ο υπέρηχος απέχει περισσότερες από 5 ημέρες από την ΠΗΤ που δίνει η τελευταία περίοδος της γυναικάς, τότε η ηλικία της κύησης προσδιορίζεται με βάση τον υπέρηχο. Όταν απέχει < 5 ημέρες τότε υπολογίζεται με βάση την περίοδο.

 

Links
http://www.ultrasoundcare.com.au/services/pregnancy-ultrasound-5-17-weeks-dating-and-viability.html