Εξωτερικός Μετασχηματισμός Ισχιακού Εμβρύου σε Κεφαλικό

Τί είναι ο εξωτερικός μετασχηματισμός?

Είνα η τεχνική περιστροφής του εμβρύου από ισχιακή προβολή σε κεφαλική προβολή , που γίνεται από τον ιατρό με ειδικούς ήπιους χειρισμούς πάνω από την κοιλιά της εγκύου.

 

Ποιό το όφελος?

Το ώφελος του εξωτερικού μετασχηματισμού είναι η αποφυγή της καισαρικής τομής, και η δυνατότητα στην έγκυο γυναίκα να γεννήσει φυσιολογικά.

 

Πόσο συχνή είναι η ισχιακή προβολή και πόσο συχνές είναι οι καισαρικές τομές λόγω ισχιακής προβολής?

Η συχνότητα ισχιακής προβολής είναι περίπου 3-4%. Στις ΗΠΑ το 12% των καισαρικών τομών γίνεται λόγω ισχιακής προβολής.

 

Ποιό είναι το ποσοστό επιτυχίας του εξωτερικού μετασχηματισμού?

Υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις στα αναφερόμενα ποσοστά επιτυχίας . Ο μέσος όρος είναι γύρω στο 40%.

 

Πόσο ασφαλής διαδικασία είναι ?

Ο εξωτερικός μετασχηματισμός έχει μελετηθεί εκτενώς και η ασφάλειά του έχει αποδειχθεί σε πολλαπλές μελέτες , με αποτέλεσμα τόσο ο Αμερικάνικος Σύλλογος Μαιευτήρων Γυναικολόγων στις ΗΠΑ (ACOG), όσο και το Βασιλικό Κολλέγιο στο Ην Βασίλειο (RCOG), αλλά και ο Ολλανδικός Σύλλογος προτείνουνσε κάθε έγκυο γυναίκα με ισχιακή προβολή να διενεργείται εξωτερικός μετασχηματισμός, ώστε αν επιτύχει -να αποφευχθεί καισαρική τομή.
Σπάνιες επιπλοκές είναι η πρόωρη ρήξη εμβρυικών υμένων (0.5%) , η δυσφορία του εμβρύου (0.5%) και η αποκόλληση του πλακούντα (0.1%) και πιθανότητα επείγουσας καισαρικής τομής 0.5%. Επιπλέον υπάρχει ένα ποσοστό όπου μετά από επιτυχή μετασχηματισμό , το έμβρυο ξαναγυρίζει από μόνο του σε ισχιακή προβολή.
Στα χέρια ενός έμπειρου μαιευτήρα γυναικολόγου ο εξωτερικός μετασχηματισμός αποτελεί μία ασφαλή διαδικασία.

 

Πού διενεργείται ο εξωτερικός μετασχηματισμός και πότε?

Ο εξωτερικός μετασχηματισμός συστήνεται να διενεργείται στην 37η-38η εβδομάδα κύησης περίπου. Συστήνεται να διενεργείται σε μονάδα τοκετών , από έμπειρο ιατρό, με την παρουσία καρδιοτοκογραφήματος και βοήθεια υπερήχου.

 

Ποιές είναι οι αντενδείξεις πραγματοποίησης εξωτερικού μετασχηματισμού?

Οι συνήθεις αντενδείξεις είναι συνήθως οι ακόλουθες:
• Χαμηλής πρόσφυσης πλακούντας
• Καθυστέρηση ενδομήτριας ανάπτυξης του εμβρύου
• Μη φυσιολογικά Doppler ομφαλικής αρτηρίας
• Προεκλαμψία
• Ρήξη εμβρυικών υμένων
• Αιμορραγία
• Ολιγάμνιο
• Προωρότητα

 

Η προηγηθείσα καισαρική τομή αποτελεί αντένδειξη για πραγματοποίηση εξωτερικού μετασχηματισμού?

Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής εκτεταμένες μελέτες που να μελετούν τον εξωτερικό μετασχηματισμό σε ιστορικό προηγηθείσας καισαρικής τομής. Μικρής έκτασης μελέτες που έχουν γίνει έως σήμερα δεν έχουν δείξει κάποιες παραπάνω επιπλοκές. (Flamm et al 1991, De Meeus et al 1998, Sela et al 2009, Clock et al 2009, Schahter et al 1994, ACOG practice bulletin 2010)

 

Παράδειγμα εξωτερικού μετασχηματισμού από τον κο Ν. Παπανικολάου μπορεί κανείς να δει στο youtube παρακάτω:
https://www.youtube.com/watch?v=54YlldWab1w

 

Links:
- http://www.acog.org/Patients/FAQs/If-Your-Baby-Is-Breech


- https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/gt20aexternalcephalicversion.pdf


- https://en.wikipedia.org/wiki/External_cephalic_version


- http://emedicine.medscape.com/article/1848353-overview#a3