Κύηση και Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος

Ποια είναι τα δεδομένα :

• Οι γυναίκες προσβάλλονται πολύ συχνότερα από τους άνδρες από Λύκο. (αναλογία 9 προς 1)
• Η συχνότητα εμφάνισης Λύκου στις γυναίκες είναι 1 στις 1000 με αυξανόμενες τάσεις
• Το αίτιο της νόσου είναι άγνωστο.
• Ο Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος είναι μια νόσος με εξάρσεις και υφέσεις
• Ο μέσος όρος ηλικίας διάγνωσης είναι τα 30 έτη , ενώ ένα 6% των ασθενών έχει και άλλες αυτοάνοσες διαταραχές
• Ο Λύκος παρουσιάζει ποικιλία κλινικών και ανοσολογικών τύπων
• Η αρθρίτιδα είναι το πιο συχνό χαρακτηριστικό (90%) , η οποία είναι περιφερική και χαρακτηριζόμενη από οίδημα και πόνο.
• Δερματικές διαταραχές παρατηρούνται στο 80% των περιπτώσεων, και περιλαμβάνουν εξάνθημα, φωτοευαισθησία, αγγειακές βλάβες στα δάχτυλα, φαινόμενο Raynaud και άλλα.
• Αιματολογικές διαταραχές περιλαμβάνουν αιμολυτική αναιμία, θρομβοπενία και λεμφοπενία ή λευκοπενία.
• Η συνήθης αιματολογική εικόνα περιλαμβάνει αυξημένη ταχύτητα καθίζισης ερυθρών , αυξημένα αντισώματα ΑΝΑ (στο 96% των ασθενών ) , αντισώματα anti-Ro και anti-La σε αρκετούς ασθενείς.

 

Ποια η επίδραση της κύησης στον Λύκο ?

• Η εγκυμοσύνη αυξάνει την πιθανότητα έξαρσης κατά 50-60%
• Εξάρσεις μπορεί να συμβούν σε οποιοδήποτε στάδιο της κύησης ή της λοχείας και περιλαμβάνουν συμπτώματα από τις αρθρώσεις και το δέρμα.
• Η ακριβής διάγνωση των εξάρσεων μπορεί να είναι δύσκολη γιατί συμπτώματα όπως το οίδημα, το ερύθημα στο πρόσωπο, κάποια απώλεια μαλλιών , κούραση και αναιμία μπορεί να αποτελούν συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν και σε μια φυσιολογική κύηση.
• Οι εξάρσεις δεν προλαμβάνονται με αύξηση της δόσης κορτικοστεροειδών ή έναρξη προφυλακτικής χορήγησής τους. Για τον λόγο αυτό προφυλακτική χορήγηση δεν συνίσταται.

 

Ποια η επίδραση του Λύκου στην εγκυμοσύνη ?

• Ο Συστηματικός Λύκος αυξάνει τον κίνδυνο παλινδρόμησης εγκυμοσύνης, εμβρυικού θανάτου, προεκλαμψίας, πρόωρου τοκετού , καθυστέρησης ενδομήτριας ανάπτυξης. Η αύξηση αυτή των κινδύνων σχετίζεται άμεσα με την παρουσία ή όχι αντισωμάτων καρδιολιπίνης ή αντιπηκτικών λύκου, νεφρίτιδος ή υπέρτασης κατά τη φάση της σύλληψης.
• Το αποτέλεσμα της κύησης σχετίζεται άμεσα από την εμφάνιση νεφρίτιδος κατά την κύηση.
• Σε πρόσφατες μελέτες η πιθανότητα πρόωρου τοκετού και χαμηλού βάρους γέννησης έχει υπολογιστεί στο 30%

 

Ποιες οι συστάσεις παρακολούθησης κατά την εγκυμοσύνη ?

• Συνίσταται σωστή οργάνωση προ εγκυμοσύνης , με έλεγχο ων αντισωμάτων anti Ro/La, aPls, και έλεγχο νεφρικής και καρδιακής λειτουργίας.
• Η εγκυμοσύνη έχει καλύτερη πρόγνωση όταν η σύλληψη γίνεται σε φάση ύφεσης της νόσου
• Γυναίκες με νεφρίτιδα συστήνεται να καλύπτονται με salospir
• Η παρακολούθηση της εγκυμοσύνης συνίσταται από εξειδικευμένους ιατρούς. Συνίστανται Doppler μητριαίων αρτηριών στις 20-24εβδ κύησης και Doppler ομφαλικής αρτηρίας από την 24η εβδομάδα κύησης.
• Συνίσταται στην αρχή της κύησης να υπάρχει μέτρο σύγκρισης εργαστηριακών εξετάσεων όπως ουρία, κρεατινίνη, ηλεκτρολύτες, ουρικό οξύ και ηπατικά ένζυμα, παρουσία ή όχι πρωτεινουρίας και τίτλος anti-DNA αντισωμάτων.
• Σημεία που θέτουν υποψία έξαρσης είναι τα ακόλουθα :
    -Αρθραλγία, πλευριτικός πόνος, δερματικά εξανθήματα
    -Αύξηση τίτλου anti-DNA αντισωμάτων
    -Παρουσία ερυθρών αιμοσφαιρίων στη γενική ούρων
    -Πτώση των παραγόντων συμπληρώματος C3 & C4.
• Έξαρση νόσου αντιμετωπίζεται με κορτικοστεροειδή.
• Σε περίπτωση υπέρτασης φάρμακο εκλογής είναι η λαβηταλόλη , η μεθυλdopa, η νιφεδιπίνη και υδραλαζίνη.
• Η χρήση Αζαθειοπρίνης επιτρέπεται στην εγκυμοσύνη. Η χρήση αζαθειοπρίνης δεν φαίνεται να αντενδείκνυται στον θηλασμό παρά του μικρού θεωρητικού ρίσκου ανοσοκαταστολής στο νεογνό.
• Η χρήση κορτικοστεροειδών (κορτιζόνης) μπορεί να συνεχιστεί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης .
• Η χρήση κορτιζόνης προτιμάται από τη χρήση ΜΣΑΦ (μη στερινοειδών αντιφλεγμονοδών φαρμάκων) . Η χρήση ΜΣΑΦ συστήνεται να αποφεύγεται στο 3ο τρίμηνο , λόγω του μικρού κινδύνου πρόωρης σύγκλισης του βοτάλλειου πόρου της εμβρυικής καρδιάς.
• Σε ειδικές περιπτώσεις και πριν τις 28 εβδομάδες τα ΜΣΑΦ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ρύθμιση αρθριτικού πόνου, εάν είναι απαραίτητα.
• Η διαφορική διάγνωση νεφρίτιδας λύκου από την προεκλαμψία είναι δύσκολη και απαιτεί σχετική κλινική εμπειρία.