Αποβολή κύησης

Πόσο συχνή είναι η αιμορραγία από τον κόλπο στο 1ο τρίμηνο και ποιά είναι η διαφορική διάγνωση?

Περίπου 30% των γυναικών εμφανίζουν κάποια αιμορραγία κατά το 1ο τρίμηνο της κύησης. Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει επαπειλούμενη αποβολή, εξωμήτριο κύηση, αιμορραγία από το κολπικό τοίχωμα, από τον τράχηλο της μήτρας και λοιμώξεις.

 

Ποιός ο κίνδυνος αποβολής στις εγκύους που εμφανίζουν κάποια αιμορραγία στο 1ο τρίμηνο?

Περίπου 50% των γυναικών που εμφανίζουν κάποια αιμορραγία στο 1ο τρίμηνο θα αποβάλλουν

 

Ποιό το ποσοστό αποβολών στον γενικό πληθυσμό?

Περίπου 15-20% των εγκυμοσυνών καταλήγουν σε αποβολή

 

Πότε εμφανίζονται συχνότερα αποβολές κύησης?

Η πιθανότητα αποβολής ελαττώνεται όσο προχωρά η κύηση. Από 15% στην αρχή την κύησης, πέφτει στο 6-8% όταν φανεί θετική καρδιακή λειτουργία στον υπέρηχο κατά την 6η εβδομάδα την κύησης. Εφόσον το datingscan στις 8 εβδομάδες είναι φυσιολογικό, ο κίνδυνος αποβολής ελαττώνεται περαιτέρω στο 2-3%

 

Ποιά είναι τα αίτια της αποβολής την κύησης?

Συνήθως πρόκειται για γενετικά αίτια στο 50-70% των περιπτώσεων. Κάποιες φορές οφείλεται σε ανωμαλίες της μήτρας (συγγενείς ανωμαλίες σχήματος την μήτρας, ινωμυώματα που παραμορφώνουν την κοιλότητα της μήτρας, ενδομήτριες συμφύσεις), ή ανωμαλίες του τραχήλου της μήτρας (ανεπάρκεια τραχηλικού στομίου), ορμονικά αίτια (ανεπάρκεια προγεστερόνης, ανεξέλεγκτη θυρεοειδική νόσος ή σακχαρώδης διαβήτης), ανοσολογικά αίτια (αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο, Συστηματικός Ερυθυματώδης Λύκος,), φλεγμονές (από τοξοπλάσμα, λιστέρια, χλαμύδια, ουρεόπλασμα, μυκόπλασμα, έρπη, τρεπόνημα, μπορέλια, ναισσέρια γονόρροιας, στρεπτόκοκκο) ή από τοξίνες (αλκοόλ, υπερβολική καφείνη, κάπνισμα, ακτινοβολία, διάφορα φάρμακα)

 

Ποιά η χρησιμότητα μέτρησης της β-χοριακής γοναδοτροπίνης b-hCG στις ασθενείς με επαπειλούμενη αποβολή?

Σε μια φυσιολογική εγκυμοσύνη η b-hCG διπλασιάζεται περίπου κάθε 48 ώρες. Στην περίπτωση λοιπόν που η εγκυμοσύνη δεν αναπτύσσεται φυσιολογικά ή ακόμα και στην εξωμήτριο κύηση τα επίπεδα της ορμόνης αυξάνουν ελάχιστα ή καθόλου ή ελαττώνονται μετά από 48 ώρες.

 

Πότε λέμε ότι κάποια γυναίκα έχει πρόβλημα κάθεξιν αποβολών?

Μόνο μετά από 3 συνεχόμενες αποβολές.

 

Ποιές είναι οι εξετάσεις που πρέπει να γίνονται σε κάθεξιν αποβολές?

Χρωμοσομικός έλεγχος και στους δύο γονείς. Στην γυναίκα ελέγχονται επιπλέον οι θυρεοειδικές ορμόνες, θυρεοειδικά αντισώματα, αντισώματα για Λύκο και καρδιολιπίνη, τα επίπεδα προλακτίνης και ο πηκτικός μηχανισμός. Ολα τα παραπάνω γίνονται με μια απλή εξέταση αίματος. Συστήνεται επιπλέον ένας υπέρηχος κοιλάς/πυέλου.

 

Πόσο συχνά ανευρίσκεται αιτία κάθεξιν αποβολών?

Η αλήθεια είναι ότι μόνο σε ένα 50-60% των περιπτώσεων ανευρίσκεται κάποιο πρόβλημα.

 

Ποιά η πιθανότητα επιτυχούς εγκυμοσύνης μετά από 2 ή 3 συνεχόμενες αποβολές?

-70-75% μετά από 2 συνεχόμενες αποβολές

-70% μετά από 3 συνεχόμενες αποβολές σε γυναίκες που έχουν ήδη τεκνοποιήσει.

-50-65% μετά από 3 συνεχόμενες αποβολές σε γυναίκες που δεν έχουν παιδιά.