Εξωμήτριος Κύηση

Τι είναι η έκτοπος/ εξωμήτριος κύηση?

Είναι η εγκυμοσύνη που αναπτύσσεται εκτός της κοιλότητας της μήτρας.

  

Πόσο συχνή είναι?

Συμβαίνει σε περίπου 2% των κυήσεων. Η έκτοπος κύηση αποτελεί την πιό συχνή αιτία μητρικής θνησιμότητας 1ου τριμήνου και την 2η πιο συχνή γενικότερα, όντας υπεύθυνη για το 10-15% της μητρικής θνησιμότητας.

  

Σε ποιό σημείο εμφανίζεται συνήθως η έκτοπος κύηση?

Στις σάλπιγγες κατά 97.7%. Εντός της κοιλότητας της μήτρας κατά 1.4%. Στις ωοθήκες ή στον τράχηλο πολύ σπάνια <1%

  

Ποιά η πιθανότητα συνύπαρξης ενδομητρίου με εξωμήτρια κύηση?

1:30,000

 

 Ποιά είναι η πιθανότητα μια γυναίκα που είχε μια εξωμήτριο κύηση στο παρελθόν να εμφανίσει ξανά εξωμήτριο κύηση στην επόμενη εγκυμοσύνη?

Περίπου 7-15%

  

Ποιοί είναι οι παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση εξωμητρίου εγκυμοσύνης?

  • Ιστορικό προηγούμενου χειρουργείου στις σάλπιγγες
  • Ιστορικό χρόνιας πυελικής νόσου
  • Ιστορικό προηγηθείσας εξωμητρίου κυήσεως
  • Ενδομήτριο σπείραμα / σπιράλ
  • Αντισυλληπτικά δισκία μόνο- προγεστερόνης
  • Ενδομητρίωση
  • Κάπνισμα

  

Ποιά τα συμπτώματα της εξωμητρίου κυήσεως?

Συηνήθως άλγος, σε ποσοστό > 90%. Περίπου μόνο το 35% των ασθενών αναφέρει ότι δεν είχε περίοδο τον προηγούμενο μήνα. Αιμορραγία από τον κόλπο δεν είναι ασυνήθιστη. Αλγος στην περιοχή του ώμου αναφέρεται σε ποσοστό 25%, και οφείλεται σε ερεθισμό του διαφράγματος, λόγω ύπαρξης αίματος μέσα στην κοιλιά.

 

Ποιός ο ρόλος της χοριακής γοναδοτροπίνης στην διάγνωση και παρακολούθηση μιας εξωμητρίου κυήσεως?

Η χοριακή Γοναδοτροπίνη (Χ.Γ) είναι μια γλυκοπρωτείνη που παράγεται από την τροφοβλάστη (τον ιστό της αρχόμενης κύησης) και η οποία ανιχνεύεται στον ορό του αίματος 8-12 μέρες μετά την γονιμοποίηση. Τις πρώτες 6-7 εβδομάδες της κύησης η χοριακή γοναδοτροπίνη διπλασιάζεται περίπου κάθε 48 ώρες, στο 90% των κυήσεων που αναπτύσσονται στην κοιλότητα της μήτρας. Ανώμαλη αύξηση <66% της τιμής της Χ.Γ συμβαίνει στο 85% των μη βιώσιμων κυήσεων, ενώ μια αύξηση <20% στο 100% των μη βιώσιμων κυήσεων.

 

Ποιός ο ρόλος του υπερήχου?

Το υπερηχογράφημα, σε συνδυασμό με την χοριακή γοναδοτροπίνη βοηθά στην επιβεβαίωση της ενδομήτριας κύησης. Είναι αρκετά δύσκολο να διαγώσει κύηση όταν τα επίπεδα της ορμόνης είναι πολύ μικρά. Συνήθως σε επίπεδα χοριακής γοναδοτροπίνης >2000 miu/ml, ο διακολπικός υπέρηχος μπορεί να «δει» ενδομήτριο σάκκο και εμβρυικό ιστό.

  

Ποιά η θεραπεία της ενξωμητρίου κυήσεως?

Εαν η εξωμήτριος κύηση μεγαλώνει , θα πρέπει να αφαιρεθεί χειρουργικά. Σήμερα αυτό γίνεται συνήθως μεσω λαπαροσκόπησης, οπότε η ανάρρωση και παραμονή σε κλινική είναι πολύ μικρή, με 3 πολύ μικρόυ μεγέθους τομές (<1εκ) στην περιοχή του ομφαλού και της κοιλιάς.

Σε περίπτωση που διαγνωσθείσα εξωμήτριος κύηση δεν προκαλεί συμπτώματα και ελαττώνεται σε μέγεθος (μετρούμενο σε επίπεδα χοριακής γοναδοτροπίνης) , μπορεί να ακολουιηθεί συντηρητική παρακολούθηση.

Σε ορισμένες περιπτώσεις συνίσταται η χορήγηση Μεθοτρεξάτης, ενός ανταγωνιστή του φολικού οξέως. (συνίσταται η συμβουλή έμπειρου μαιευτήρα/ γυναικολόγου)

Καλό θα είναι η ασθενής να συζητήσει με τον θεράποντα ιατρό όλα τα πιθανά σενάρια.