Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής

- Δυνατότητα χειρισμού περισσοτέρων βραχιόνων και εργαλείων ταυτόχρονα από τον χειρουργό

- 3D απεικόνιση της χειρουργηθείσας περιοχής

- Αυξημένη δυνατότητα κινήσεων, μια που οι ρομποτικοί βραχίονες παρέχουν κίνηση προς όλες τις κατευθύνσεις, όπως ακριβώς και το ανθρώπινο χέρι

- Μεγαλύτερη ακρίβεια χειρουργικών κινήσεων

- Εξαφάνιση του φυσιολογικού τρόμου των χεριών, μια που οι ρομποτικοί βραχίονες παραμένουν σταθεροί κατ' εντολή του χειρουργού

- Ο χειρουργός δεν χρειάζεται να χειρουργεί όρθιος. Πλέον βρίσκεται καθιστός, κάτι που προσφέρει μεγαλύτερη ξεκούραση και αντοχή στο χειρουργείο

- Η ρομποτική χειρουργική καθιστά εφικτή ακόμα και την δύσκολη λαπαροσκοπική επέμβαση