Πριν και μετά το χειρουργείο

Πριν το χειρουργείο συστήνεται 

- Διακοπή ασπιρίνης ή φαρμάκων που παρεμποδίζουν την πήξη αίματος (πχ sintrom)

- Αποχή από στερεά και υγρή τροφή για 8 περίπου ώρες

- Ισως χρειαστεί ένεμα / υποκλυσμός , ώστε να αδειάσει το έντερο

 

Μετά το χειρουργείο :

- Αναμένεται η ασθενής να σηκωθεί από το κρεβάτι και να περπατήσει μέσα στο 1ο εικοσιτετράωρο

- Αναμένεται εξιτήριο την ίδια ή επόμενη ημέρα

- Η ρομποτική χειρουργική εξασφαλίζει μικρότερη ενδονοσοκομειακή παραμονή , λιγότερο πόνο ή απώλεια αίματος κατά το χειρουργείο, ταχύτερη αποκατάσταση, μικρότερες τομές από ότι η λαπαροτομή.