Ενδομητρίωση και αδενομύωση

Τι είναι η ενδομητρίωση? Τι είναι η αδενομύωση?

Ενδομητρίωση είναι μια πάθηση όπου ιστός που συνήθως ανευρίσκεται μόνο μέσα στην κοιλότητα της μήτρας, εντοπίζεται και εκτός αυτής. Ο ιστός αυτός ανταποκρίνεται στην έκκριση ορμονών της γυναίκας κατά τη διάρκεια του κύκλου της.

Οταν ιστός ενδομητρίου εντοπίζεται μέσα στην μάζα των μυικών μυών της μήτρας, τότε η πάθηση ονομάζεται Αδενομύωση

  

Πόσο συχνή είναι η ενδομητρίωση?

Εμφανίζεται στο 5-15% των γυναικών πριν την ηλικία της εμμηνόπαυσης, στο 50% των ασθενών με χρόνια πυελικό άλγος και στο 20-50% των γυναικών που έχουν υπογονιμότητα. Επίσης εμφανίζεται πιο συχνά σε συγγενείς πρώτου βαθμού μιας γυναίκας που πάσχει από ενδομητρίωση.

 

 Σε ποιά σημεία μπορεί να ανευρεθεί ενδομητρίωση?

Στον δουγλάσειο χώρο (χώρος μεταξύ της μήτρας και του ορθού εντέρου), στους ιερομητρικούς συνδέσμους (στηρηκτικοί σύνδεσμοι δεξιά και αριστερά της μήτρας) ή στο πυελικό τοίχωμα γύρω από της ωοθήκες. Πολύ σπάνια ανφέρεται ενδομητρίωση πάνω στις ωοθήκες, στις σάλπιγγες, ακόμα και σε πνεύμονες, σπλήνα, νεφρό, ήπαρ και ρινικό βλενογόνο.

  

Ποιά η αιτιολογία της ενδομητρίωσης?

Δεν είναι απόλυτα εξακριβωμένη. Σύμφωνα με κάποιες θεωρίες ενοχοποιείται ροή αίματος της περιόδου ανάστοφα, μέσα στην κοιλότητα της κοιλίας, η μετανάστευση κυττάρων ενδομητρίου μέσω αγγείων ή λεμφαγγείων, ακόμα και ιατρογενείς λόγοι. Ενοχοποιείται ίσως και η ελάττωση της ιστολυτικής ικανότητας των μακροφάγων, ώστε να καταστρέφουν έκτοπο ενδομήτριο ιστό, καθώς και αυξημένη ικανότητα του έκτοπου ιστού να μεταναστεύσει, επιβιώσει και αναπτυχθεί. Ελαττωμένος μηχανισμός κυτταρικής απόπτωσης έχει επίσης αναφερθεί.

 

 Ποιά τα συμπτώματα της ενδομητρίωσης?

·         Πυελικό άλγος: συνήθως εμφανίζεται κυκλικά, λίγο πριν την περίοδο, μονόπλευρα ή αμφοτερόπλευρα. Δεν υπάρχει συσχέτιση της βαρύτητας της νόσου με την έκταση του πόνου.

·         Υπογονιμότητα: η ενδομητρίωση μπορεί να προκαλέσει συμφύσεις και αλλοιώσεις ιστών και έτσι να επηρεάσει την απρόσκωπτη μετακίνηση των ωαρίων από την ωοθήκη μέσα στην σάλπιγγα. Επίσης οι αλλαγές στο περιβάλλον της ενδοπεριτοναικής κοιλότητας μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα του σπέρματος.

·         Δυσπαρεύνια (πόνος στην συνουσία)

·         Αλγος στο ορθό

·         Ανωμαλίες κύκλου της περιόδου.

  

Πως διαγνώσκεται η ενδομητρίωση?

Το ιστορικό και η κλινική εξέταση μπορεί να κατευθύνουν ορθά τον κλινικό ιατρό. Η διάγνωση γίνεται με λαπαροσκόπηση (μέθοδος όπου μια μικρή κάμερα εισάγεται μέσα στην κοιλιά από μια μικρή τομή στον ομφαλό, υπό γενική νάρκωση). Οι εστίες της ενδομητρίωσης μοιάζουν με μικρές μαύρες ή ερυθρο-ιώδεις κηλίδες πάνω στο πυελικό τοίχωμα ή στους συνδέσμους.

Οι ενδομητριωτικές κύστεις μπορεί να περιέχουν υγρό σοκολατόχρουν.

  

Ποιά η φαρμακευτική αντιμετώπιση της ενδομητρίωσης?

Εφόσον η ενδομητρίωση αντιδρά στις ορμόνες που παράγει η γυναίκα, (αλλά όχι στις ορμόνες που δίνονται εξωτερικά) , ο έλεγχος των ορμονών της ασθενούς μπορεί να οδηγήσει σε υποχώρηση των συμπτωμάτων. Αυτο μπορεί να γίνει με αντισυλληπτικά, Δαναζόλη, GnRHαγωνιστές, και προγεσταγόνα (σαν την μεδροξυπρογεστερόνη)

  

Ποιά η χειρουργική θεραπεία της ενδομητρίωσης?

Χειρουργική θεραπεία περιλαμβάνει τον καυτηριασμο των εστιών ενδομητρίωσης με διαθερμία, ή την αφαίρεση περιτοναίου, καθώς και την λύση των συμφύσεων.

Επίσης η ολική υστερεκτομή αποτελεί λύση σε γυναίκες που έχουν ολοκληρώσει την οικογένειά τους.

Η λαπαροσκοπική αντιμετώπιση έχει αναφερθεί να οδηγεί σε υποχώρηση των συμπτωμάτων για >6μήνες στο 40-70% των γυναικών. Η υστερεκτομή προσφέρει υποχώρηση των συμπτωμάτων σε ποσοστό 78% , ακόμα και εαν δεν υπάρχει κάποιοα

ιδιαίτερη παθολογική κατάσταση εντός την μήτρας.