22 Νοέμβριος 2017

Το 3ο στάδιο τοκετού ίσως πρέπει να διαρκεί λιγότερο

Νέες μελέτες δείχνουν πως παρατεταμένο 3o στάδιο τοκετού μπορεί να συνδέεται με πιθανότητα αιμορραγίας.

Το 3ο στάδιο τοκετού αποτελεί το στάδιο εξόδου του πλακούντα από τη μήτρα. Μέχρι σήμερα θεωρούνται φυσιολογικά τα 30 λεπτά.
Πρόσφατη έρευνα από το Washington University School of Medicine in St. Louis σε 7000 γυναίκες έδειξε πως αυξημένη πιθανότητα αιμορραγίας παρατηρήθηκε όταν το 3ο στάδιο τοκετού ξεπέρασε το 20 λεπτά , θέτοντας ερωτήματα στο εάν ο χρόνος αναμονής για την έξοδο του πλακούντα πρέπει να αναθεωρηθεί στα 20 αντί των 30 λεπτών.
Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο διεθνές ιατρικό περιοδικό Obstetrics & Gynecology στο τεύχος του Μαίου 2016.

link: https://medicalxpress.com/news/2016-04-definition-prolonged-third-stage-labor-outdated.html