18 Απρίλιος 2018

Ρήξη μήτρας : Ποιός ο χρόνος ασφαλούς αντίδρασης ?

Μελέτη από τη Νορβηγία, που δημοσιεύεται αυτό το μήνα στο διεθνές κύρους ιατρικό περιοδικό American Journal Obstetrics and Gynecology , μελετάει το περιγεννητικό αποτέλεσμα μετά από ρήξη μήτρας. 

Η μελέτη περιλαμβάνει όλες τις διεγνωσθείσες περιπτώσεις ρήξης μήτρας σε 2.5 εκατομμύρια τοκετούς , από το 1967 ως το 2008. Αναγνωρίσθηκαν 244 ρήξεις μήτρας. 
Από αυτές τις περιπτώσεις αναγνωρίσθηκαν 109 νεογνά απόλυτα υγιή κατά τη γέννηση (45%) , 56 νεογνά που χρειάστηκαν μονάδα νεογνών (23%) , 64 νεογνά που απεβίωσδαν (26%) και 15 νεογνά με ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια ( 6%).
Ενδιαφέρον εύρημα της αναδρομικής μελέτης ήταν η στατιστικά σημαντική διαφορά στο ποσοστό επιβίωσης, όταν ο χρόνος αντίδρασης (χρόνος επιτέλεσης επείγουσας καισαρικής τομής ) ήταν μικρότερος από 20 λεπτά από τη διάγνωση , σε σύγκριση με χρόνο αντίδρασης μεγαλύτερο από 30 λεπτά από τη διάγνωση . 
Η μελέτη συμπεραίνει πως όταν η αντίδραση είναι άμεση , αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα επιβίωσης του νεογού σε περίπτωση εμφάνισης ρήξης μήτρας. 
 
Η μελέτη αυτή αναδεικνύει τη σημασία κλινικής εμπειρίας του ιατρού στο φυσιολογικό τοκετό μετά απο καισαρική (vbac), ώστε να αναγνωρίσει την επιπλοκή έγκαιρα . Επίσης αναδεικνύει τον κίνδυνο επιτέλεσης φυσιολογικού τοκετού μετά από καισαρική στο σπίτι , όπου δεν υπάρχει επαρκής χρόνος αντίδρασης σε περίπτωση επιπλοκής, με καταστροφικές συνέπειες για το νεογνό.
 
Links:
-http://www.ajog.org/article/S0002-9378(18)30291-6/fulltext?rss=yes