Γενική Χειρουργική

Όλες οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται με βάση τις γενικές αρχές που διέπουν τη σύγχρονη χειρουργική και συνοψίζονται στον όρο Χειρουργική Ταχείας Ανάρρωσης (Fast Track Surgery). Η μοντέρνα αυτή προσέγγιση χρησιμοποποιεί την…