Στικ ούρων στην εγκυμοσύνη

Τα ούρα συλλέγονται σε ένα κυπελλάκι. Το στικ βυθίζεται μέσα στα ούρα και μισό λεπτό έπειτα χρωματίζεται ανάλογα. Οι χρωματισμοί ελέγχονται και συγκρίνονται με τον ειδικό χρωματομετρικό οδηγό.
Ανιχνεύει :
- Λευκώματα (προεκλαμψία)
- Νιτρώδη και Πυοσφαίρια (ουρολοίμωξη)
- Σάκχαρο (διαβήτης)
- Χολερυθρίνη (χολόσταση)
- Κετόνες
- Ερυθρά (αιματουρία) 

Γίνεται σε κάθε έγκυο σε κάθε επίσκεψη και δίνει την δυνατότητα στον γυναικολόγο μιας γρήγορης εκτίμησης της κατάστασης.

http://www.babycenter.com/0_urine-tests-during-pregnancy_1699.bc