Φυσιολογικός τοκετός μετά από καισαρική τομή (VBAC / TOLAC)

VBAC (Vaginal Birth After Caesarean: VBAC): ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ :Αλήθειες και μύθοι.


Είναι μύθος πως έχοντας μια καισαρική τομή στο ιστορικό θα πρέπει όλα τα επόμενα παιδιά να γεννηθούν με καισαρική τομή...Συνηθίζαμε να λέμε once a section always a section...Η πρακτική αυτή έχει αλλάξει εδώ και χρόνια και σε κάθε γυναίκα με μια καισαρική τομή στο ιστορικό της δίνεται η δυνατότητα να επιλέξει εάν επιθυμεί να γεννήσει με φυσιολογικό τοκετό (VBAC vaginal birth after caesarean )

-Πιθανότητα επιτυχίας : 72-76 %, ανάλογα με το ιστορικό του προηγούμενου τοκετού.

-Το μεσοδιάστημα ανάμεσα στους δυο τοκετούς μπορεί να επηρεάσει τις πιθανότητες επιπλοκών : σε μεσοδιάστημα < 15 μηνών η πιθανότητα επιπλοκών αυξάνει κατά 3 φορές. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει δικαίωμα ή απαγορεύεται να προσπαθήσει για vbac μια γυναίκα που μόλις γέννησε και ξαναέμεινε έγκυος.

-Το εκτιμώμενο βάρος του εμβρύου επηρεάζει την πιθανότητα επιτυχίας : έχει βρεθεί ότι σε περίπτωση εκτιμώμενου βάρους εμβρύου  >4 κιλών ρίχνει το εκτιμώμενο ποσοστό επιτυχίας από το 70% περίπου στο 50%.

-Πλεονεκτήματα φυσιολογικού τοκετού: γρήγορη αποκατάσταση και κινητικότητα της μητέρας. η εμπειρία του φυσιολογικού , η αποφυγή χειρουργείου με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

-Μειονεκτήματα: κίνδυνος διάσπασης τομής της μήτρας : Ο κίνδυνος είναι ως εξής: 1/277 όταν η γυναίκα έχει τις δικές της συσπάσεις κατά τον τοκετό,  1/120 με χρήση οξυτωκίνης (σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ίδιες συσπάσεις)- 1/77 με πρόκληση με κολπικά υπόθετα.
-Εμβρυική θνησιμότητα : 9: 10.000 , η οποία είναι μεγαλύτερη από ότι στην καισαρική τομή. 
- Συμπτώματα διάνοιξης τομής : ανωμαλίες του καρδιακού ρυθμού στο καρδιοτοκογράφημα - πόνος κάτω από την τομή - αιμορραγία από τον κόλπο.

-Η μητρική θνησιμότητα , όπως και η πιθανότητα φλεβικής θρόμβωσης, κάκωσης αγγείων και η συνολική μέση απώλεια αίματος στον τοκετό είναι μικρότερη στο vbac απ’ότι στην επαναληπτική καισαρική τομή. 

- Δεδομένου ότι μόνο το 20-30% των γυναικών μπαίνουν σε αυτόματο τοκετό πριν την ΠΗΤ, είναι φανερό ότι όσο πιο πολύς χρόνος δοθεί στην έγκυο αναμένοντας να μπει σε αυτόματο τοκετό - τόσο και λιγότερες επιπλοκές.

-Η συνήθης αναμονή είναι μέχρι και 10 μέρες μετά την ΠΗΤ , στάδιο το όποιο στατιστικά το 90% των εγκύων θα έχουν μπει σε τοκετό από μόνες τους.

- Επισκληρίδιος αναισθησία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή όχι, κατά τις ανάγκες και επιθυμίες της εγκύου. 


- Ενθαρρύνεται η κινητικότητα της εγκύου και η αλλαγή στάσεων , που ευνοεί την διαστολή και εξέλιξη του τοκετού.

- Οξυτωκίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί , αλλά για περιορισμένο διάστημα, με βραδείς ρυθμούς και προσοχή.

- Το πλάνο τοκετού μπορεί να γίνει και να εφαρμοστεί κανονικά, όπως και σε κάθε άλλη εγκυμοσύνη.


- H μητέρα μπορεί να φύγει στο σπίτι μετά από μια ημέρα.


 http://www.rcog.org.uk/files/rcog-corp/GTG4511022011.pdf

 http://www.rcog.org.uk/files/rcog-corp/Birth%20After%20Previous%20Caesarean.pdf