Νόσος Crohn & Ελκώδης κολίτιδα στην κύηση

Εγκυμοσύνη και Φλεγμονώδης Νόσος του Εντέρου (Νόσος του Crohn / Ελκώδης κολίτιδα)

 

Ποια η δράση της εγκυμοσύνης στην Φλεγμονώδη νόσο του εντέρου?

• Η εγκυμοσύνη έχει σχεδόν μηδενική δράση στις φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου
• Ο κίνδυνος έξαρσης της νόσου κατά την εγκυμοσύνη είναι περίπου 50%
• Ο κίνδυνος ελαττώνεται στο 30% όταν η νόσος είναι σε φάση ηρεμίας κατά την έναρξη της εγκυμοσύνης
• Εξάρσεις της Ελκώδους κολίτιδας είναι συνήθως ήπιες και εκδηλώνονται στο 1ο και 2ο τρίμηνο της εγκυμοσύνης
• Η νόσος του Crohn παραμένει συνήθως σε ηρεμία στα ¾ των εγκύων και βελτιώνεται στο ¼ των εγκύων που έχουν ενεργή νόσο κατά την έναρξη της εγκυμοσύνης
• Οι περισσότερες εξάρσεις μη-ενεργού νόσου Crohn συμβαίνουν στο 1ο τρίμηνο της εγκυμοσύνης
• Ο υψηλότερος κίνδυνος υφίσταται στις γυναίκες με ενεργό νόσο κατά τη σύλληψη ή σε αυτές όπου η νόσος πρωτοεμφανίζεται κατά την εγκυμοσύνη
• Έξαρση ελκώδους κολίτιδας μετά τον τοκετό δεν συμβαίνει σε μεγαλύτερη συχνότητα από ότι σε μη έγκυες γυναίκες

 

Ποιά η δράση της φλεγμονώδους νόσου του εντέρου στην εγκυμοσύνη?

• Η νόσος του Crohn ίσως ελαττώνει τη γονιμότητα
• Σε γυναίκες με ανενεργό νόσο κατά τη σύλληψη ο κίνδυνος παλινδρόμησης δεν είναι αυξημένος
• Οι περισσότερες γυναίκες (80-90%) θα καταφέρουν να φέρουν τελειόμηνες εγκυμοσύνες
• Ενεργός νόσος κατά τη σύλληψη φέρει υψηλότερο κίνδυνο αποβολής
• Ενεργός νόσος μπορεί να προκαλέσει πρόωρο τοκετό
• Γυναίκες με προηγηθέν χειρουργείο (ειλεοστομία, κολεκτομή) συνηθως διανύουν την εγκυμοσύνη χωρίς προβλήματα. Γυναίκες με κολοστομία και ανενεργό νόσο συνήθως δεν εμφανίζουν προβλήματα κατά την κύηση, ενώ γυναίκες με κολοστομία και ενεργό νόσο συχνά εμφανίζουν προβλήματα. Το συχνότερο πρόβλημα είναι δυσλειτουργία της στομίας στο 2ο τρίμηνο της εγκυμοσύνης και διαλείπουσα απόφραξη εντέρου με αιμορραγία λόγω της τάσης που ασκείται στην στομία από την κοιλιά που μεγαλώνει σε μέγεθος

 

Ποία είναι η προσέγγιση της εγκυμοσύνης με νόσο του Crohn /Ελκώδη κολίτιδα?

• Συστήνεται στις γυναίκες να προσπαθούν για εγκυμοσύνη στα χρονικά διαστήματα που η νόσος είναι ανενεργή
• Η αντιμετώπιση των κρίσεων στην εγκυμοσύνη δεν διαφέρει από αυτήν εκτός εγκυμοσύνης
• Επιδείνωση συμπτωμάτων διερευνάται με γενική αίματος, CRP και σιγμοειδοσκόπηση ή κολονοσκόπηση αν χρειαστεί
• Το φάρμακο Σουλφασαλαζίνη όπως και η Μεσαλαζίνη μπορούν να χρησιμοποιηθούν άφοβα στην εγκυμοσύνη
• Επειδή τα φάρμακα αυτά δεσμεύουν φολικό οξύ, χρειάζεται η ληφθείσα δόση φολικού οξέως να είναι μεγαλύτερη από ότι κανονικά (ανάμεσα στα 2-5mg ανά ημέρα)
• Κοστικοστεροειδή (κορτιζόνη) μπορούν να χρησιμοποιηθούν άφοβα στην εγκυμοσύνη
• Ασθενείς που χρησιμοποιούν αζαθειοπρίνη συστήνεται να συνεχίζουν και στην εγκυμοσύνη
• Η μετρονιδαζόλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εγκυμοσύνη
• Anti –TNF άλφα αγωνιστές (infliximab, etanercept, adalimumab) μπορούν να χρησιμοποιηθούν , συστήνεται όμως να σταματάει η χρήση τους περί την 30η-32η εβδομάδα της εγκυμοσύνης . Τα φάρμακα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον θηλασμό καθώς δεν περνάνε στο μητρικό γάλα
• Σε κάθε περίπτωση που χρειαστεί χειρουργείο κατά την εγκυμοσύνη λόγω απόφραξης, διάτρησης ή τοξικού μεγάκολου της νόσου του Crohn ή Ελκώδους κολίτιδας, το χειρουργείο δεν θα πρέπει να αναστέλλεται εξαιτίας της εγκυμοσύνης
• Καισαρική τομή θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο για καθαρά μαιευτικούς λόγους, εκτός από περιπτώσεις σοβαρής νόσου του Crohn με εντόπιση στην πρωκτική χώρα, όπου ο φυσιολογικός τοκετός θα πρέπει να αποφεύγεται λόγω ανελαστικότητας του περινέου. Ταυτόχρονα, ενεργός νόσος Crohn μπορεί να επιβραδύνει την επούλωση συρραφής περινεοτομής.