Ινομυώματα

Τι είναι τα ινωμυώματα?

Τα ινωμυώματα είναι μορφώματα που προέρχονται από αύξηση της μυικής μάζας της μήτρας και είναι καλοήθη σε ποσοστό > 99%.

  

Πόσο συχνά είναι?

Βρίσκονται σε τυχαίο έλεγχο στο 25% των λευκών γυναικών και στο 50% των γυναικών της μαύρης φυλής. Ευθύνονται για το 25-30% των υστερεκτομών, και ανευρίσκονται τυχαία στο 77% των γυναικών που κάνουν υστερεκτομή για διάφορους λόγους.

  

Αυξάνονται σε μέγεθος ανάλογα με τις γυναικείες ορμόνες?

Τα ινωμυώματα είναι ορμονοευαύσθητα. Φέρουν υποδοχείς οιστρογόνων και προγεστερόνης. Μπορεί να αυξηθούν σε μέγεθος κατά την αναπαραγωγική ζωή της γυναίκας ,και συνήθως συρρικνώνονται μετά την εμμηνόπαυση. Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι δεν αυξάνονται σε μέγεθος κατά την εγκυμοσύνη, ούτε με την λήψη αντισυλληπτικών ή σκευασμάτων ορμονικής υποκατάστασης..σε περίπτωση αύξησης του μεγέθους κατά την εμμηνόπαυση θα πρέπει να αποκλειστεί η πιθανότητα κακοήθειας.

 

Πόσο συχνή είναι η κακοήθεια στα ινωμυώματα?

Περίπου 0.3- 0.7%. Πρακτικά αμελητέα.

  

Που εντοπίζονται συνήθως τα ινωμυώματα?

Ανάλογα με την εντόπιση διακρίνονται σε¨

  • Υπορογόνια: αναπτύσσονται κάτω από το έξω τοίχωμα της μήτρας, και δημιουργούν ένα εξόγκωμα.
  • Ενδοτοιχωματικά: αναπτύσσοντια μέσα στο μυικό τοίχωμα της μήτρας. Αυξάνουν την μάζα της μήτρας.
  • Υποβλεννογόνια: προβάλλουν εντός της κοιλότητας της μήτρας,

  

Ποιά είναι τα συμπτώματα που προκαλούν?

Μπορεί να είναι εντελώς ασυμπτωματικά. Μπορεί όμως να προκαλέσουν δυσμηνόρροια (πόνους στην περίοδο), μηνορραγία (έντονη αιμορραγία στην περίοδο), μητρορραγία (ανώμαλο κύκλο) και συμπτώματα πίεσης, όπως και άλγη στην πλάτη. Επίσης, εαν είναι μεγάλα σε μέγεθος μπορεί να προκαλέσουν πιεστικά φαινόμενα στην πύελο και συχνουρία.

  

Πότε πρέπει να αφαιρούνται?

·         Όταν αυξάνονται σε μέγεθος ταχέως στην εμμηνόπαυση

·         Οταν προκαλούν ανωμαλίες του καταμήνιου κύκλου που δεν ανταποκρίνεται σε οποιαδήποτε άλλη θεραπευτική προσέγγιση

·         Παρατεταμένο και επίμονο πυελικό άλγος

·         Αφαίρεση θα πρέπει να εξετάζεται σε προ-εμμηνοπαυσιακές γυναίκες  όταν έχουν μέγεθος >8εκ.

 

 Προκαλούν τα ινωμυώματα υπογονιμότητα?

Γενικά τα ινωμυώματα δεν θεωρούνται ως βασικές αιτίες υπογονιμότητας. Ισως να επηρεάζουν την γονιμότητα εάν προβάλλουν μέσα στην κοιλότητα της μήτρας, παραμορφόνωντας το σχήμα της., προκαλώντας κάθεξιν αποβολές.

Στις περιπτώσεις που υπάρχει υπογονιμότητα, αλλά δεν έχουν βρεθεί αίτια, παρά μόνο ινωμυώματα (ανεξήγητη υπογονιμότητα), η αφαίρεση των ινωμυωμάτων έχει αυξήσει τα ποσοστά εγκυμοσύνης κατά 70%.

  

Ποιά η θεραπεία των ινωμυωμάτων?

1. χειρουργική: υστερεκτομή ή ινωμυοματεκτομή, ανάλογα με την ηλικία της ασθενούς, το αν έχει παιδιά και την γενική κατάσταση της υγείας της.

2. φαρμακευτική: με GnRH ανάλογα. Τα φάρμακα αυτά προκαλούν τεχνητή εμμηνόπαυση, ελαττώνοντας τα επίπεδα οιστρογώνων προκαλώντας έτσι συρρίκνωση του ινωμυόματος. Μέγιστο αποτέλεσμα (30-64% του μεγέθους) επιτυγχάνεται περίπου στους 3-6 μήνες. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο και στην περίπτωση που η ασθενής πρόκειται να υποβληθεί σε υστερεκτομή- καθώς κάνει πιό εύκολη την αφαίρεση τους. Τα φάρμακα αυτά μπορούν να χορηγηθούν συνήθως μόνο για 6μήνες και συνήθως απαιτείται ταυτόχρονη χορήγηση σκευασμάτων ορμονικής υποκατάστασης, ώστε να προστατευτεί η γυναίκα από συμπτώματα της εμμηνόπαυσης. Συνήθως μετά την διακοπή, τα ινωμυώματα αυξάνουν ξανά σε μέγεθος.

3. επεμβατική ακτινολογία: ο καθετηριασμός της μητρικής αρτηρίας αποτελεί μια εναλλακτική μέθοδο, όπου επιτυγχάνεται πρόσβαση στα αγγεία που τροφοδοτούν τα ινωμυώματα, και εμβολισμός των αγγείων, ώστε να μειωθούν σε μέγεθος τα ινωμυώματα.