Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών

Tι είναι οι πολυκυστικές ωοθήκες? Πόσο συχνές είναι?

Πολυκυστικές λέγονται οι ωοθήκες όταν περιέχουν πολλές μικρές κύστεις, οι οποίες είναι μικρά ωοθυλάκια που δεν αναπτύσσονται σε μέγεθος και συνεπώς δεν απελευθερώνουν ωάρια. Ανευρίσκονται σε ποροστό 20-30% των γυναικών.

  

Ποιές άλλες ονομασίες έχει το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών?

Stein- Leventlalsyndromeή χρόνιος ωοθηκικός υπερανδρογονισμός

  

Τι είναι το σύνδομο πολυκυστικών ωοθηκών (ΣΠΩ)? Πόσο συχνό είναι?

Το ΣΠΩ είναι μια κλινική οντότητα που εκτός από πολυκυστική μορφή των ωοθηκών στο υπερηχογράφημα, παρουσιάζει και ένα ευρύ φάσμα ορμονικών διαταραχών. Εμφανίζεται στο 10-15% περίπου των γυναικών.

  

Ποιές άλλες ονομασίες έχει το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών?

Stein- Leventlalsyndromeή χρόνιος ωοθηκικός υπερανδρογονισμός

  

Ποιά είναι τα κριτήρια διάγνωσης του συνδρόμου?

Πολυκυστικές ωοθήκες στο υπερηχογράφημα και αυξημένα επίπεδα ανδρογόνων στο αίμα, με ανωμαλίες περιόδου που σχετίζονται με ολιγο/ αν-ωοθυλακιορρηξία

  

Ποιά τα συχνότερα ευρήματα σε γυναίκες με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών?

 • Ανοδος της τιμής της σχέσης LH/FSH (> 2:1)
 • Πολυκυστική μορφή των ωοθηκών στον υπέρηχο
 • Παχυσαρκία
 • Αντίσταση στην ινσουλίνη
 • Αυξημένη τεστοστερόνη (ελεύθερη ή/και ολική)
 • Αυξημένη Ανδροστενδιόνη
 • Αυξημένη Θειική διυδρο-επιανδροστερόνη DHEA-S
 • Υπερλιπιδαιμία
 • Εύρεση σακχαρώδους διαβήτη
 • Υπερπλασία ενδομητρίου

  

Ποιά είναι τα αίτια του ΣΠΩ?

Τα αίτια δεν είναι απόλυτα εξακριβωμένα. Ενοχοποιούνται γενετικοί και περιβαλλοντολογικοί παράγοντες.

  

Για ποιό λόγο παράγονται τόσα ανδρογόνα?

Τα αυξημένα ανδρογόνα στο σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών παράγονται από τις ωοθήκες. Αυτό γίνεται λόγω εξαιτίας της :

 • Αυξημένης συχνότητα παραγωγής της ωχρινοτρόπου ορμόνης LH, μιας ορμόνης που ενεργοποιεί τις ωοθήκες.
 • Δράσης της ινσουλίνης στην ωοθήκη είτε απευθείας είτε μέσω διαβιβαστών

  

Μπορούν να εξελιχτούν σε καρκίνο οι κύστεις?

Οχι

  

Προκαλούν αίσθημα πόνου οι κύστεις?

Οχι

  

Ποιά τα συμπτώματα του συνδρόμου των πολυκυστικών ωοθηκών? Πόσο συχνά είναι?

Σε ένα ποσοστό το σύνδρομο μπορεί να μην προκαλεί συμπτώματα. Τα πιό συνήθη συμπτώματα και η συχνότητά τους είναι:

 • Υπογονιμότητα στο 74% των ασθενών
 • Αυξημένη τριχοφυία στο 69% των ασθενών
 • Αμηνόρροια και διαταραχές περιόδου στο 51% των ασθενών
 • Παχυσαρκία στο 41% των ασθενών
 • Διαβήτης στο 10% των ασθενών

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι μπορεί να υπάρχει συνδυασμός των παραπάνω συμπτωμάτων στην γυναίκα. Γι’ αυτό και η θεραπεία εξατομικεύεται στην κάθε ασθενή, ανάλογα με τα συμπτώματά της. Σε κάποιες γυναίκες φερ’ειπείν το πρόβλημα είναι οι ανωμαλίες του κύκλου με ή χωρίς παχυσαρκία ή υπερτρίχωση, ενώ άλλες δεν έχουν παρόμοιο πρόβλημα, αλλά προσπαθούν για εγκυμοσύνη.

  

Ποιά είναι η θεραπευτική προσέγγιση του προβλήματος της τριχοφυίας?

·         Απώλεια βάρους: ο λιπώδης ιστός παράγει οιστρογόνα, που με τη σειρά τους μεταφέρονται στις ωοθήκες και μετατρέπονται σε ανδρογόνα

·         Αντισυλληπτικό χάπι (ιδίως αυτά με αντιανδρογονική δράση)

·         Σπιρονολακτόνη (αντι-ανδρογόνο)

·         Φλουταμίδη (αντι-ανδρογόνο)

·         Φιναστερίδη (αναστολέας 5α ρεντακτάσης)

·         GnRH ανάλογα

·         Μετφορμίνη (φάρμακο που χορηγείται στον διαβήτη, αλλά έχει αποδειχθεί ωφέλιμη η χρήση του και στο ΣΠΩ)

·         Κρέμα eflornithine HCL

·         Λειζερ

 

Πόσο σύντομα από την έναρξη της θεραπείας της τριχοφυίας αναμένονται τα πρώτα αποτελέσματα ?

Συστήνεται υπομονή, γιατί τα πρώτα αποτελέσματα δεν θα φανούν παρά μόνο κατόπιν 3-6 μηνών.

  

Ποιά είναι η θεραπευτική προσέγγιση για την υπογονιμότητα που οφείλεται στην μη παραγωγή ωαρίων στο ΣΠΩ?

·         Απώλεια βάρους: ελαττώνει την υπερπαραγωγή οιστρογόνων και ανδρογόνων και αποκαθιστά την ορμονική ισορροπία στον οργανισμό

·         Κιτρική κλομιφαίνη: ορμόνη που ενισχύει την παραγωγή ωαρίων στις ωοθήκες

·         Μετφορμίνη : (φάρμακο που χορηγείται στον διαβήτη, αλλά έχει αποδειχθεί ωφέλιμη η χρήση του και στο ΣΠΩ)

·         Λαπαροσκοπική οωθηκική διαθερμία

·         Εξωσωματική γονιμοποίηση (όταν όλα τα άλλα αποτύχουν)

  

Σε ποιό ποσοστό απαντούν οι γυναίκες με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών στην θεραπεία με κιτρική κλομιφαίνη? Ποιό το ποσοστό επίτευξης εγκυμοσύνης?

Επιτυχής ωοθηλακιορρηξία επιτυγχάνεται στο 80%

Εγκυμοσύνη επιτυγχάνεται στο 50%