22 Νοέμβριος 2017

Καθυστερημένη απολίνωση Ομφαλίου Λώρου: η θέση του Αμερικάνικου Κολλεγίου

Το Αμερικάνικο Κολλέγιο Μαιευτήρων Γυναικολόγων, με προσφατη οδηγία του προ ολίγων ημερών, προτείνει καθυστερημένη απολίνωση του ομφαλίου λώρου , 30-60 δευτερόλεπτα μετά την γέννηση .
Στα τελειόμηνα νεογνά οδηγεί σε αύξηση της αιμοσφαιρίνης και ελαττωμένη πιθανότητα αναιμίας (με μια μικρή αύξηση πιθανότητας ικτέρου)
Στα πρόωρα νεογνά οδηγεί σε αύξηση της αιμοσφαιρίνης , ελάττωση του κινδύνου νεκρωτικής εντεροκολίτιδας και ενδοκράνιας αιμορραγίας και βελτιωμένη κυκλοφορία αίματος.
Όλα τα παραπάνω πιθανώς έχουν ουσιώδη θετική επίδραση σε αναπτυξιακές διαδικασίες των νεογνών.
Παράλληλα στο ερώτημα κατά πόσο η καθυστερημένη απολίνωση του ομφαλίου λώρου αυξάνει τον κίνδυνο αιμορραγίας της μητέρας: δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στην αιμοσφαιρίνη της μητέρας μετά τον τοκετό αλλά ούτε και διαφορά στα ποσοστά των μεταγγίσεων μετά τον τοκετό.
Η απόφαση αυτή (committee opinion) ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ προηγούμενη δημοσίευση του 2012 .

link: https://www.acog.org/Resources-And-Publications/Committee-Opinions/Committee-on-Obstetric-Practice/Delayed-Umbilical-Cord-Clamping-After-Birth

Στο Eleucis ακολουθώντας πλήρως την επιστημονικά τεκμηριωμένη ιατρική ανανεώνουμε τις οδηγίες της ιστοσελίδας μας, και τροποποιούμε ανάλογα την κλινική μας πρακτική.
Στο εξής , στο πλάνο τοκετού , θα ενημερώνουμε όλες τις έγκυες που παρακολουθούμε σχετικά.