Μη χειρουργικές θεραπείες στην ακράτεια ούρων

Ποιές οι γενικές αρχές της θεραπείας της ακράτειας ούρων?

Η θεραπεία της ακράτειας είναι εξατομικευμένη , ανάλογα με την ασθενή και την περίπτωση. Δεν είναι όλες οι ασθενείς ίδιες. Κάθε γυναίκα έχει διαφορετικό τρόπο ζωής, φυσική δραστηριότητα, ανάγκες, στόχους, συνήθειες, ηλικία και μαιευτικό καθώς και ιατρικό ιστορικό. Γι’αυτό και η σωστή επιλογή θεράποντος ιατρόυ είναι απαραίτητη.

 

Πόσο σημαντική είναι η απώλεια βάρους στην βελτίωση των συμπτωμάτων?

Μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο NewEnglandJournalofMedicine έδειξε ότι η απώλεια βάρους μπορεί να επιφέρει βελτίωση των επεισοδίων ακράτειας έως και 70%.. Η συσχέτιση του δείκτη μάζας σώματος ΒΜΙ με τα συμπτώματα της ακράτειας των ούρων έχει πλέον αποδειχτεί και αναφερθεί πολλάκις στην διεθνή βιβλιογραφία.

 

-Αλλαγές στις συνήθειες:

Ελάττωση της καφείνης μπορεί να βελτιώσει τα συμπτώματα συχνουρίας, έπειξης και ακράτειας από έπειξη. Συστήνεται καφές, τσαι ή κοκα κολα χωρίς καφείνη. Ακόμα, η ελάττωση του αλκοολ μπορεί να βελτιώσει τα συμπτώματα.

 

-Ασκήσεις πυελικού εδάφους:

Οι ασκήσεις του πυελικού εδάφους αποτελούν βασική αρχή της αντιμετώπισης της ακράτειας των ούρων. Ονομάζονται και ασκήσεις Kegel, και έχει βρεθεί ότι ενδυναμώνουν ή διατηρούν την ισχύ των μυών του πυελικού εδάφους και των σφιγκτήρων. Μεγαλύτερο ώφελος παρατηρείται σε γυναίκες κάτω των 60 ετών. Η ευεργετική τους δράση στον έλεγχο της κύστης έχει αποδειχθεί. Συστήνονται ιδιαίτερα αμέσως μετά τον τοκετό, για άμεση επαναφορά του σωστού ελέγχου των μυών.

Για διατήρηση της ισχύς των μυων συστήνονται τουλάχιστον 8 ασκήσεις/ συσπάσεις των μυών, 3 φορές την ημέρα.

 

-Θεραπεία της ατροφικής κολπίτιδας:

Η ατροφική κολπίτιδα ή ατροφία του κόλπου μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματα. Οφείλεται στην έλλειψη οιστρογόνων σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, συνήθως περι-εμμηνοπαυσιακής και μετά την εμμηνόπαυση. Τα συμπτώματα συνήθως περιλαμβάνουν κνησμό, επώδυνη συνουσία, αίσθημα καύσου, και καμιά φορά συχνουρίας και συχνής έπειξης για ούρηση. Η θεραπεία με τοπικά οιστρογόνα μπορεί να βελτιώσει τα συμπτώματα σημαντικά.

 

-Θεραπεία με φάρμακα:

Τα αντιχολινεργικά φάρμακα είναι μια κατηγορία φαρμάκων που χρησιμοπουούνται σήμερα σαν πρώτη γραμμά αντιμετώπισης της ακράτειας από έπειξη. Τα φάρμακα αυτά εμπιδίζουν τις απρόκλητες συσπάσεις της κύστης που προκαλούν απώλεια ούρων. Επίσης βοηθούν σημαντικά στα συμπτώματα της συχνουρίας, της συχνής έπειξης και νυχτερινής ούρησης. Η σημερινή φαρμακευτική παλέτα διαθέτει χάπια όπως και patches.

Προσοχή: τα φάρμακα αυτά ΔΕΝ μπορούν να θεραπεύσουν την ακράτεια τύπου στρες.