Κρυφή Ακράτεια Ούρων από προσπάθεια (occult incontinence)

Γυναίκες με πρόπτωση κόλπου (κυστεοκήλη , ορθοκήλη , πρόπτωση μητρας) , εμφανίζουν σε ένα ποσοστο κρυφή ακράτεια ούρων . 


Το χειρουργείο έγινε ! Η πρόπτωση διορθώθηκε αλλα γιατί έχω ακράτεια ούρων όταν βήχω??

Η αιτιολογία είναι απλή :

Διορθόνωντας την πρόπτωση επαναφέρουμε την ουροδόχο κύστη στην ορθή ανατομική της θέση . Αυτό μπορεί να έχει ως συνέπεια το να εμφανιστούν συμπτώματα που πριν ήταν κεκαλυμμένα .

Αιτιολόγηση : Ο αυχένας της ουροδόχου κύστης σχηματίζει γωνία με την ουρήθρα. Η κύστη προπίπτοντας ευρίσκεται σε λάθος ανατομική θέση . Στην θέση αυτή η γωνίωση του άξονα της ουρήθρας μπορεί να υφίσταται σε τέτοιο βαθμό που δεν επιτρέπει την εμφάνισει ακράτειας στρες . Με την διόρθωση της πρόπτωσης η γωνίωση αποκαθίσταται στην φυσιολογική της θέση , με αποτέλεσμα να εμφανίζεται η κρυφή - εως τότε - ακράτεια στρες.( απώλεια ούρων στον βήχα , φταρνισμα, γυμναστική, γέλιο). Για να γίνουν τα πράγματα περισσότερο κατανοητά φανταστείτε πόσο διαφορετικός είναι ο μηχανισμός που ρουφάμε (ή φυσάμε) μέσα από ένα καλαμάκι , όταν αυτό είναι τσακισμένο και όταν δεν είναι .

 

Πώς αντιμετωπίζεται?

Η πιθανότητα εμφάνισης κρυφής ακράτειας ούρων μετά την διόρθωση πρόπτωσης θα πρέπει να μελετηθέι και να συζητηθεί με την γυναίκα προεγχειρητικά. Η εμφάνιση συμπτωμάτων ακράτειας στρες προεγχειρητικά, ο βαθμός της πρόπτωσης, το είδος της πρόπτωσης ανατομικά, η κατακράτηση ούρων και η γενική συμπτωματολογία είναι αυτή που θα κατευθύνει τον ουρογυναικολόγο στην διενέργεια ουροδυναμικού ελέγχου προεγχειρητικά. Ο ουροδυναμικός έλεχγος θα πρέπει να γίνει με τον κόλπο στην ΣΩΣΤΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ και όχι σε πρόπτωση . Για τον λόγο αυτό τοποθετούνται στον κόλπο πεσσοί, για την διενέργεια του ουροδυναμικού ελέγχου, ώστε να μελετηθεί το πως θα λειτουργεί η ουροδόχος κύστη στην σωστή ανατομική θέση που θα βρίσκεται μετά το χειρουργείο.

Τυχον διάγνωση κρυφής ακράτειας μπορεί να οδηγήσει τον θεράποντα ιατρό σε ταυτόχρονη θεραπεία της πρόπτωσης και της ακράτειας στρες , με τοποθέτηση ταινίας ακράτειας.

Μη διάγνωση , μπορεί να έχει ως συνέπεια την ανάγκη για δεύτερο χειρουργείο .

Η αντιμετώπιση της πρόπτωσης κόλπου και της ακράτειας ούρων συστήνεται να γίνεται απο εξειδικευμένους ουρογυναικολόγους,

 

Βιβλιογραφία
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3352216/

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16141769

 http://www.obgmanagement.com/home/article/update-urinary-incontinence/7930db2bcd7406b373ca154bc5424c2a.html

 http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00192-012-1690-6#page-1